Bağımsız öğrenimin kökeni

Bağımsız öğrenimin kökeni

Bağımsız öğrenim yeni bir kavram değildir, ancak dil öğrenimi bağlamında buradaki anlamı 80'li yılların başından bu yana Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş ve somutlaştırılmıştır.

Avrupa Konseyi (Avrupa Birliği'nden bütünüyle bağımsız) etkinliklerini dilsel çeşitlilik ve dillerin öğrenimi yönünde yürütmekte, giderek çokdilli ve çokkültürlü bir yapı kazanan toplumlar içinde yurttaşların birbirini karşılıklı olarak daha kolay anlamasını sağlamayı, böylelikle de toplum içindeki bütünlüğün sürmesini amaçlamaktadır. Başka deyişle, farklı ülkelerden kişiler ile iletişim kurabilirsem, onların kültürünü (kültürlerini), düşünme tarzlarını, alışkınlıklarını daha iyi anlayabilecek, dolayısıyla da onlarla birlikte yurttaş yaşamına daha kolay katılabileceğim. Ne kadar çok dil bilirsem (kısmen de olsa), kültürleri ve insanları iyi anlamakta o kadar başarılı olurum.

Avrupa Konseyi tüm Üye Devletleri'ne, ülkeler arası dolaşımı, kimliklere, kültürel çeşitliliğe ve tüm dillere saygı duyan daha etkili bir uluslararası iletişim anlayışını geliştirmek üzere dil öğrenimine ağırlık vermelerini önermektedir.

Bunun için, birçok ülkenin genel olarak dil öğrenimi konusunda ortak bir temelde buluşmasını sağlayan, birçok düzeyde çeşitli araçlar sunmaktadır:

- hedefler (yabancı dilde yapabiliyor olmam gereken şeyler),

- içerikler (öğreneceğim şeyler),

- yöntemler (nasıl öğreneceğim),

- ölçme ve değerlendirme (dil ile yapabiliyor olduğum şeyler).
Böylelikle, dil hangi ülkede öğrenilmiş olursa olsun, diller arasında düzeyleri karşılaştırmak mümkün hale gelmektedir.

Sözünü ettiğimiz bu araçlar, öğrencilerin başka dil öğrenim kurumlarına daha kolay girmelerini, başka ülkelerde öğrenim süreçlerini daha kolay devam ettirmelerini sağlamak üzere GSÜ'de de kullanılmaktadır.

Neden bağımsız öğrenim?

Neden bağımsız öğrenim?

Dünya değişiyor, aynı yerde aynı mesleki etkinliğin tüm yaşam boyunca sürdürüldüğü zamanlar geride kaldı. Meslekler mesleki yaşamdan daha hızlı değişiyor artık, insanın sahip olduğu bilgi birikimiyle yetinmeyip sürekli yeni teknolojileri öğrenmesi gerekiyor.

Dünya değişirken geziyor da; başka kültürler, başka diller çok sık çıkar oldu karşımıza. Başka bir ülkeye gitmek, orada çalışmak sıradanlaştı neredeyse.

Bilgi teknolojileri de gelişiyor haliyle; bir yabancı dille, bizimkinden farklı bir kültürle karşılaşmak çok kolay artık bugün.
Sonuç:
Öğrenim, okul dönemiyle ya da üniversite eğitimiyle sınırlı değil artık, insan tüm yaşamı boyunca öğreniyor; bir mesleği öğreniyor, dil öğreniyor, çeşitli teknikleri öğreniyor, yeni araçları kullanmayı öğreniyor... Demek ki, sürekli yeterlilikleri konusunda kendini sorgulayıp kendi kendine yeni bilgiler edinmeli, yeni beceriler kazanmalı. İşte bu yüzden nasıl öğreneceğini öğrenmek en az gelecekte yapacağı işi ya da bir yabancı dili öğrenmek kadar önemli.

Kimse nasıl öğreneceğini, daha açık deyişle, kendi öğrenim sürecinde bağımsız bir biçimde nasıl ilerleyeceğini doğuştan bilmez elbette. Bu da öğrenilen bir beceridir.

Neden GSÜ'de?

Neden GSÜ'de?

Çünkü öncelikle Türkiye, bugün 46 üyesi bulunan Avrupa Konseyi'nin kurulduğu yıldan bu yana üyesidir ve Konsey'in sunduğu avantajlardan GSÜ öğrencilerini de yararlandırmamak çok yazık olur;
Çünkü GSÜ, Erasmus kapsamında öğrenci göndermeyi ve kabul etmeyi sağlayan üniversite konsorsiyumuna dahil, böylelikle Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de söz konusu bağımsız öğrenme anlayışını benimseyerek Avrupa'daki eğitim sistemlerine kolaylıkla uyum sağlayabileceklerdir;

Çünkü GSÜ öğrencileri başka ülkelerde üst düzey konumlarda çalışmaya, çok sayıda yabancıyla temas halinde olmaya aday öğrencilerdir, dolayısıyla da farklı ortamlara, kültürlere ve dillere kolaylıkla uyum sağlamayı bilmeleri gerekmektedir.

Özetle söyleyecek olursak, Galatasaray Üniversitesi Hazırlık Sınıflarındaki öğrencilerine yalnızca Fransızca'yı değil, aynı zamanda Fransızca öğrenimlerini yaşamları boyunca sürdürebilmeleri için öğrenmeyi de öğretmekte, hatta bu yeni öğrenim becerilerini kullanarak, karşılarına çıkacak yeni durumlara daha kolay uyum sağlayabilmeleri, durmaksızın değişen dünyada kendilerine daha sağlam bir yer edinebilmeleri için başka yabancı dilleri öğrenebilme fırsatını da sunmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi'nin yeni dijital sosyal platformuna hoşgeldiniz!

Galatsaray Üniversitesi'nin yeni dijital sosyal platformunun açılışını duyurmaktan mutluluk duyarız!

Bağımsız öğrenim ne demek?

Bağımsız öğrenim ne demek?


2 şey öğreniliyor demek:

Birinci yılın sonunda bir alan dersini Fransızca izleyebilecek düzeyde Fransızca öğreniliyor.

Hazırlık sınıflarından sonra kişisel gereksinimler doğrultusunda Fransızca öğrenmeyi sürdürmek için öğrenmek öğreniliyor.
Bu yalnız başına öğrenmek demek değil, insanın kendi öğrenim sürecinde bilinçli ve etkin olması demektir.

Bağımsız öğrenmeye geçişte ilk evre, öğrenenin öğreniminde sorumluluğu olduğunu kabul etmesidir. Demek ki, bundan böyle neyi, neyle ve ne zaman öğreneceğime her zaman öğretmen tek başına karar vermeyecek, ben de onunla birlikte öğrenim sürecimin sorumluluğunu paylaşacağım. Bunun için,

- yapacağım çalışmaların planlanmasına katılmam,

- nasıl öğrendiğim üzerinde düşünmem,

- belli bir hedef doğrultusunda tek başına çalışmayı kabul etmem

- ve belli bir kalıbı iyi kullanıp kullanamadığımı benden daha iyi kimse bilemeyeceğine göre kendimi ölçüp değerlendirmeye çalışmam gerekiyor.
Bağımsız öğrenme, günlük yaşantımız içinde öğrenmek için birçok fırsatımız olduğunu ve genelde bu fırsatları fark etmediğimizi anlamaktır bir anlamda da. Bir sınıfta bir kavramı açıklayan bir öğretmenle, ağzından çıkan her şeyi not ederek öğrenmeyiz yalnızca. Öğretmensiz öğrenme yolları da var (TV, gazeteler, filmler...). Dahası, bir öğretmenle de, bizimle konuşmasını ve bize yapmamız gereken alıştırmaları vermesini beklemeden, başka şekillerde de öğrenebiliriz. Farklı yerleri kullanarak, çalışma şekillerini değiştirerek daha nice öğrenme yolu bulabiliriz.

Son olarak, bağımsız öğrenme, öğrenmekte olduğumuz dili kullanma, ne kadar öğrendiğimizi test etme fırsatları yaratmaktır: GSÜ kampüsünde birçok Fransızca konuşan kişi var (öğretmenler, Erasmus öğrencileri). İstanbul'da Fransızca'nın konuşulduğu başka birçok yer var (Fransız Kültür Merkezi, Sultanahmet...).