Neden bağımsız öğrenim?

Neden bağımsız öğrenim?

Dünya değişiyor, aynı yerde aynı mesleki etkinliğin tüm yaşam boyunca sürdürüldüğü zamanlar geride kaldı. Meslekler mesleki yaşamdan daha hızlı değişiyor artık, insanın sahip olduğu bilgi birikimiyle yetinmeyip sürekli yeni teknolojileri öğrenmesi gerekiyor.

Dünya değişirken geziyor da; başka kültürler, başka diller çok sık çıkar oldu karşımıza. Başka bir ülkeye gitmek, orada çalışmak sıradanlaştı neredeyse.

Bilgi teknolojileri de gelişiyor haliyle; bir yabancı dille, bizimkinden farklı bir kültürle karşılaşmak çok kolay artık bugün.
Sonuç:
Öğrenim, okul dönemiyle ya da üniversite eğitimiyle sınırlı değil artık, insan tüm yaşamı boyunca öğreniyor; bir mesleği öğreniyor, dil öğreniyor, çeşitli teknikleri öğreniyor, yeni araçları kullanmayı öğreniyor... Demek ki, sürekli yeterlilikleri konusunda kendini sorgulayıp kendi kendine yeni bilgiler edinmeli, yeni beceriler kazanmalı. İşte bu yüzden nasıl öğreneceğini öğrenmek en az gelecekte yapacağı işi ya da bir yabancı dili öğrenmek kadar önemli.

Kimse nasıl öğreneceğini, daha açık deyişle, kendi öğrenim sürecinde bağımsız bir biçimde nasıl ilerleyeceğini doğuştan bilmez elbette. Bu da öğrenilen bir beceridir.