Neden GSÜ'de?

Neden GSÜ'de?

Çünkü öncelikle Türkiye, bugün 46 üyesi bulunan Avrupa Konseyi'nin kurulduğu yıldan bu yana üyesidir ve Konsey'in sunduğu avantajlardan GSÜ öğrencilerini de yararlandırmamak çok yazık olur;
Çünkü GSÜ, Erasmus kapsamında öğrenci göndermeyi ve kabul etmeyi sağlayan üniversite konsorsiyumuna dahil, böylelikle Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de söz konusu bağımsız öğrenme anlayışını benimseyerek Avrupa'daki eğitim sistemlerine kolaylıkla uyum sağlayabileceklerdir;

Çünkü GSÜ öğrencileri başka ülkelerde üst düzey konumlarda çalışmaya, çok sayıda yabancıyla temas halinde olmaya aday öğrencilerdir, dolayısıyla da farklı ortamlara, kültürlere ve dillere kolaylıkla uyum sağlamayı bilmeleri gerekmektedir.

Özetle söyleyecek olursak, Galatasaray Üniversitesi Hazırlık Sınıflarındaki öğrencilerine yalnızca Fransızca'yı değil, aynı zamanda Fransızca öğrenimlerini yaşamları boyunca sürdürebilmeleri için öğrenmeyi de öğretmekte, hatta bu yeni öğrenim becerilerini kullanarak, karşılarına çıkacak yeni durumlara daha kolay uyum sağlayabilmeleri, durmaksızın değişen dünyada kendilerine daha sağlam bir yer edinebilmeleri için başka yabancı dilleri öğrenebilme fırsatını da sunmaktadır.